"Jag är mig själv & så många andra"

En dag i November

ortom sly, kratt och snårig småskog fullt med sälg och rundhagtorn rann ån ”revan” söderut. Förbi skogsbrynet bortom krönet ledde vildvuxna stigar kantade av brännässlor, hundkex och glansbräken till det […]

Translate