En dag i November

ortom sly, kratt och snårig småskog fullt med sälg och rundhagtorn rann ån ”revan” söderut. Förbi skogsbrynet bortom krönet ledde vildvuxna stigar kantade av brännässlor, hundkex och glansbräken till det […]

Slut på slutgiltiga ord

en vuxna är nu äldre. Metallhalogenens vintriga ljus lyser upp de sepulkrala sorgeträden vars grenar bär tungt likt dess gråa, konturlösa besökares axlar. Mellan ask och alm bredvid rönn och […]

Translate