.- -… — ..- – / .- .-.. – . .-. .. – -.–

En lite annorlunda hemsida/blogg om tillsynes ingenting…

Här samlar jag berättelser och tankar som både hör ihop & går isär; tankar som reflekteras både passivt & aktivt i historier om allt och/eller inget.

De olika flikarna:

”ATT STÅ MELLAN FYRA VÄGGAR” är både fiktion & verklighet som ibland kan vara inlindat i ett tjockt lager med överdrift – och jag hoppas att det framgår tydligt i texterna.
Förhoppningsvis tar man inte så illa vid sig.
Man kan läsa inläggen lite hur som då varje inlägg är enskilt och detta är väl egentligen den delen man kanske kan kalla för Blogg.

”ALTERITET OCH FYRA DIMENSIONER” är en fiktiv historia som till viss del kan följas i kronologisk- ordning.
Allt som skrivs i ”ALTERITET OCH FYRA DIMENSIONER” utspelar sig i ett och samma ”universum”.
Detta är en pågående historia vars slut ej är färdigt. Jag kommer slutställa den i mån av tid.

”ALTERITY & BEYOND” are fictional short stories that are either loosely connected within the same universe or entirely separate stories self-contained within their own unique world. The resemblance with any real-world person/persons or place/places are merely coincidental.

 

Alteritet: Tillståndet att vara annorlunda kopplat till identitet må det vara inom sociala grupperingar, religion eller sexuell läggning. Även kallat annanhet.

Alterity:
”The quality or state of being radically alien to the conscious self or a particular cultural orientation”
”In postmodern, poststructuralist cultural theory, otherness or a radical sense of difference.
In existentialist discourse, a sense of alienation or separation from other people.”

Or simply put: It’s the quality of being different. It’s the state of being different from the social construct that is the self. It’s the state of being different connected to identity. It’s otherness.

 

 – ”Varje berättelse förtjänar att förtäljas. / Every story is worth being told.”

Translate