Sekretesspolicy

”Jag” och dess synonymer utgör i detta fallet ägaren av www.alteritet.com och ”ni” och dess synonymer utgör härmed besökarna.

A. Introduktion

 1. Min webbplats besökares integritet är mycket viktigt för mig och jag värnar om deras personliga integritet. Denna policy förklarar vad jag gör med din personlig information.
 2. Samtycke till min användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker min webbplats tillåter mig att använda cookies varje gång du besöker
  min webbsida.

B. Kreditering

 1. Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal
  (seqlegal.com) och modifierad av vpnMentor (www.vpnmentor.com) och översatt av mig (www.alteritet.com)

C. Hur jag samlar in dina personuppgifter

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk
  plats, webbläsartyp och version och operativsystem
 2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbplatser.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på min webbplats, t.ex. din e-postasdress.
 4. Information som du anger när du skapar en profil på min webbplats. Till exempel: ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, förhållande
  status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och sysselsättning
  detaljer.
 5. Information som du anger för att ställa in prenumeration på mina e-postmeddelanden
  och / eller nyhetsbrev.
 6. Information som genereras vid användning av min webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.
 7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller
  transaktion du gör via min webbplats, som innehåller ditt namn,
  adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
 8. Information som du publicerar på min webbplats med avsikt att publicera det på internet.
 9. All annan personlig information som du skickar till mig.

D. Användning av personlig information

Personlig information som skickas till mig via min webbplats kommer att användas för syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Jag kan använd din personliga information för följande:

 1. Administrera min webbplats och min verksamhet
 2. Anpassa min webbplats för dig
 3. Möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats
 4. Skicka varor du köpt via min webbplats
 5. Leverera tjänster köpta via min webbplats
 6. Skicka uttalanden, fakturor och betalningspåminnelser till dig och
  samla in betalningar från dig.
 7. Skickar kommersiell kommunikation gällande marknaden
 8. Skicka e-postmeddelanden du specifikt har begärt.
 9. Skicka ditt nyhetsbrev via e-post om du registrerade dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).
 10. Sändning marknadsföringskommunikation som rör min verksamhet eller företag från tredje part som jag tror kan vara av intresse för dig.
 11. Förse tredje parter med statistisk information om våra användare.
 12. Hantering av förfrågningar och klagomål gjorda av/eller om dig angående min webbsida
 13. Hålla min webbplats säker och förebygga bedrägerier
 14. Verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av min websida.
 15. Annan användning.

Om du skickar in personlig information för publicering på min webbplats kommer jag att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den behörighet som du beviljar oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på min webbplats och kan justeras med hjälp av sekretesskontroller på webbplatsen och i din webbläsare. Jag kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att skicka din personliga information till
vilken tredje part som helst för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

E. Utlämning av personlig information

Jag kan avslöja din personliga information till någon av mina anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt inom ramen av vad som skrivs i denna policy.
Jag kan avslöja din personliga information till alla medlemmar i min grupp av
företag (detta betyder mina dotterbolag, mitt ultimata holdingbolag och alla dess
dotterbolag) som är nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Jag kan avslöja din personliga information:

 1. I den mån jag är skyldiga att göra det enligt lag
 2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 3. För att upprätta, utöva eller försvara mina juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägerier och kreditrisk);
 4. Till köparen (eller potentiell köpare) av alla företag eller tillgångar som jag säljer (eller överväger) och
 5. till alla personer som jag rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där, i min ärliga åsikt en sådan domstol eller myndighet troligtvis skulle göra en uppmaning om avslöjande gällande den personliga informationen.
  Förutom vad som anges i denna policy kommer jag inte att ge din personliga information till utomstående.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som jag samlar in kan lagras, bearbetas och överföras
  mellan något av de länder där jag verkar för att göra det möjligt för mig att använd informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som jag samlar in kan överföras till följande länder
  som inte har lagar om dataskydd som motsvarar de som gäller i EU
  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på min webbplats eller skickar in för publicering på min webbplats kan finnas tillgänglig via internet, runt om i världen. Jag kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Förvaring av personlig information

 1. I detta avsnitt G redovisas mina policyer och procedurer för datalagring utformad för att säkerställa att jag följer de juridiska skyldigheterna angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som jag behandlar för något syfte eller syften får inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för de specifika ändamål/ändamålen.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2 kommer jag att ta bort personuppgifter som faller inom kategorin nedan på användarens begäran:
  a. persondata kommer att raderas på användarens begäran snarast möjligt.
 4. Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt G, kommer jag att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

a. i den mån jag är skyldiga att göra det enligt lag;

b. om jag tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller
framtida rättsliga förfaranden; och

c. för att upprätta, utöva eller försvara mina juridiska rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syftet att förebygga bedrägerier och minska kreditrisker).

H. Säkerhet för din personliga information

 1. Jag kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Jag lagrar all personlig information som du tillhandahåller på mina säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via min webbplats kommer att vara skyddad av krypteringsteknologi.
 4. Du erkänner att överföring av information via internet sker
  naturligtvis osäkra, och jag kan inte garantera säkerheten för överförd data via internet.
 5. Du ansvarar för att behålla lösenordet du använder för att komma åt min webbplats konfidentiell; jag kommer inte att be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på min webbplats).

I. Ändringar

Jag kan komma att uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på min hemsida. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du förstår ändringarna av denna policy. Det må hända att jag meddelar dig om ändringar i denna policy via e-post eller annan form av digitalt-meddelande.

J. Dina rättigheter

Du kan instruera mig att ge dig all personlig information jag har om
du; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift; och
 2. tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet,
  ex. fotokopi av ditt pass som är certifierat av en notarie plus en original kopia av en räkning som visar din aktuella adress.
  Jag kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts av lag.
  Du kan när som helst instruera mig att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
  I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen samtycka i förväg till min användning av din personlig information för marknadsföringsändamål, eller så kommer jag att ge dig en
  möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföring syften.

K. Tredjepartswebbplatser

Min webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om webbplatser från tredje part. Jag har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyer och praxis enligt dessa tredje parter.

L. Uppdatering av information

Låt mig få veta om den personliga information som jag har om dig behöver vara
korrigerad eller uppdaterad.

M. Cookies

Min webbplats använder cookies (kakor). En cookie är en fil som innehåller en identifierare (d.v.s. en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller
”Session” -cookies: en ihållande cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer förblir giltigt till dess inställda utgångsdatum, såvida inte den raderas av användaren före utgånget datum; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att upphöra vid slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som jag lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies.
Jag använder båda session och ihållande cookies på min webbplats.

 1. Namnen på kakorna som jag använder på vår webbplats och syftena för dess användning, anges nedan:

a. Jag använder diverse analys och statistisk verktyg på min webbplats för att känna igen en
dator när en användare besöker webbplatsen / spårar användarna när de navigerar på
webbplats / för att möjliggöra användning av en kundvagn på webbplatsen / förbättra
webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera
webbplats / förhindra bedrägeri och förbättra säkerheten på webbplatsen /
anpassa webbplatsen för varje användare / målannonsering som kan
vara särskilt intressant för specifika användare

 1. De flesta webbläsare tillåter dig att ändra inställningar för cookies – till exempel:

a. i Internet Explorer (version 11) kan du blockera cookies via ”Internet inställningar” > ”Sekretess” > ”Avancerat” och sedan välja om du vill acceptera, blockera eller alltid bli tillfrågad.


b. i Firefox (version 76.0.1) kan du blockera alla cookies genom att klicka på ”Inställningar” >
”Sekretess och säkerhet”, välj ”Anpassad” och bocka i/av de alternativ du vill använda.

c. i Chrome (version 83.0.4103.61) kan du blockera alla cookies genom att öppna ”Inställningar” och klicka på ”Sekretess och säkerhet” > ”Webbplatsinställningar” > ” Cookies och webbplatsdata” och sedan stänga av ”Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”
Layout för inställningarna ser olika ut för olika versioner av webbläsare och det är upp till varje individ att själv hålla koll på dess inställningar.
Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många
webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktionerna på min hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan är lagrade på din dator – till exempel:

a. I Internet Explorer (version 11)
Välj Verktyg i Internet Explorer, peka på Säkerhet och välj sedan Ta bort webbhistorik.
Välj Cookies och webbplatsdata och välj sedan Ta bort.

b. I Firefox (version 24) kan du ta bort cookies genom att:
Klicka på Verktygs-menyn och välj Rensa ut tidigare historik.
För Tidsintervall att ta bort, välj All historik.
Klicka på knappen bredvid Detaljer för att visa listan på historikposter.
Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade.
Klicka på Ta bort för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.
Klicka på Verktyg-menyn och välj Rensa ut känslig data….
Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade.
Klicka på Rensa nu för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.

c. I Chrome (version 83.0.4103.61) kan du:
Klicka på Fler verktyg följt av Ta bort webbinformation.
Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa allt.
Markera kryssrutorna bredvid Cookies och andra webbplatsdata.
Klicka på Rensa data.

Layout för inställningarna ser olika ut för olika versioner av webbläsare och det är upp till varje individ att själv hålla koll på dess inställningar.

 1. Att ta bort cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många
  webbplatser.

Translate